Liên hệ

 

HAIHAGROUP.COM

Địa chỉ: 55 Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  0942445703 - 0898445488

Email: haihagroup8888@gmail.com

Website: www.haihagroup.com