Liên hệ

Địa chỉ: 297 - B21, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  0942445703

Email: mattrokb@gmail.com

Website: www.haihagroup.com