Giới thiệu

Chợ Kbang nơi buôn bán những mặt hàng chợ, đồ gia dụng trong gia đình, đồ nội thất hay những đồ trang trí Handmade, đồ ăn,.v.v.v....Nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng với tiêu chí là thuận mua vừa bán. Chúng tôi tạo ra website này để ai có muốn bán những đồ gì có thể liên hệ số Hotline : 0898445488 để được hiểu rõ hơn về việc bán hàng trên website.Việc bán hàng này chúng tôi không tính phí duy trì hàng tháng hay phí dịch vụ gì hết mà chỉ tính phần trăm để duy trì WEBSITE hoạt động được tốt. Không bán được hàng cũng không tính tiền của mọi người. Ai muốn bán gì cứ liên hệ sẽ trao đổi cụ thể hơn hoặc ai có nhu cầu muốn mua lại cứ liên hệ chúng tôi. Chợ Kbang nơi buôn bán những mặt hàng chợ, đồ gia dụng trong gia đình, đồ nội thất hay những đồ trang trí Handmade, đồ ăn,.v.v.v....Nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng với tiêu chí là thuận mua vừa bán. Chúng tôi tạo ra website này để ai có muốn bán những đồ gì có thể liên hệ số Hotline : 0898445488 để được hiểu rõ hơn về việc bán hàng trên website.Việc bán hàng này chúng tôi không tính phí duy trì hàng tháng hay phí dịch vụ gì hết mà chỉ tính phần trăm để duy trì WEBSITE hoạt động được tốt. Không bán được hàng cũng không tính tiền của mọi người. Ai muốn bán gì cứ liên hệ sẽ trao đổi cụ thể hơn hoặc ai có nhu cầu muốn mua lại cứ liên hệ chúng tôi.